תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר – תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין הנהלת האתר והמשתמש

אתר VATAX   (להלן: "האתר") הינו אתר המפרסם מידע מיסויי ומידע הקשור למידע מקצועי.

האתר כולל קווים מנחים כלליים בלבד.

מכיוון וכל מקרה נידון על פי נסיבותיו הספציפיות, האתר אינו נותן ואינו יכול לתת ייעוץ מקצועי/משפטי מכל סוג שהוא ואין באמור בו כדי להוות תחליף לייעוץ מקצועי/משפטי.

השימוש במידע הנכלל באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד.

פסקי הדין והמידע אשר נזכרים באתר מובאים באופן חלקי ומקוצר ביותר, על פי שיקול דעתו של מנהל האתר ועל פי הדגשים והנושאים הנראים לו כשייכים; האתר מתעדכן מעת לעת, על פי החלטת מנהל האתר ועל פי שיקוליו המקצועיים. יתכן ועניינים מהותיים לא יהיו מעודכנים בזמן אמת ו/או שמסיבות כלשהן המידע שיפורסם באתר יהיה חלקי, ועל כן, וכמובהר לעיל, אין להסתמך על האתר בשום מקרה כמקור ו/או תחליף לייעוץ מקצועי/משפטי. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם למי ממשתמשי האתר, עקב השימוש באתר.

משתמשי האתר רשאים להצטרף לשירות קבלת "ניוז לטר", עדכונים שוטפים, ולצורך זה ידרשו להכניס את פרטיהם. פרטי משתמש שהוכנסו למערכת ימחקו עם בקשתו בכתב של המשתמש.

הנהלת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האמורים לשם יצירת קשר עם המשתמשים ולמשלוח ניוז לטר. מובהר בזאת כי הכנסת פרטים של אדם אחר, שלא נתן רשות מפורשת לכך, תהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית והנהלת האתר תהיה רשאית למסור את פרטיו של מי שהכניס את הנתונים הלא נכונים למי שפרטיו הוכנסו כאמור.

המידע הכלול באתר מיועד לשימוש אישי בלבד של המשתמשים ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או אחר. העתקת חומר כלשהו מהאתר מותרת אך ורק לשימוש פרטי ו/או מחקרי ו/או לימודי. בכל מקרה, כל פרסום של חומר כזה, באופן כלשהו, לא יעשה ללא הסכמה בכתב ומראש של הנהלת האתר. בכל מקרה של שימוש בחומר באופן מותר כלשהו, לא יעשה כל שינוי בחומר ללא הסכמת הנהלת האתר, בכתב ומראש.

הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת.

הנהלת האתר ממוקמת בתל אביב ולבית המשפט המוסמך עניינית בעיר תל אביב תהיה סמכות מקומית ייחודית ובלעדית לדון בכל הליך משפטי שעניינו אתר זה. תנאי זה חל על כל משתמש באתר.

מכיוון והמדובר באמצעי תקשורת וירטואלי, מודגש בזאת כי עצם השימוש באתר מהווה אישור שתנאי השימוש באתר מקובלים עליך !!!